Клиенти

Постоянството и лоялността заслужават уважение и финансов реверанс и ние го предоставяме на големите си корпоративни и частни клиенти чрез специални отстъпки и преференциални цени. При необходимост бихте могли да получите референции относно високото качество на строителните ни материали и коректните ни взаимоотношения с клиенти от фирмите, с които работим:

"Адис Калинов" ООД

"Роан - 90" ООД

"Стройсвет" ООД

"Строител" ООД

"Интис" ООД

"Транстрой Русе" АД

"ДУНАВ" АД

"ПСГ" АД

"РУМЕН ЙОРГОВ ИН" ООД

"РСК" АД

"УТИФОРМ" ООД

"МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД